Project

Motivatie

In veel landen is een belangrijke oorzaak van kwetsbaarheid van senioren ondervoeding. Een internationale studie van januari 2015 laat zien dat 1 op de 6 senioren die op de spoedeisende hulp terecht komen, ondervoed is (Pereira et al., 2015).

Ondervoeding kan serieuze consequenties hebben op iemands gezondheid en zelfstandigheid. Ondervoeding kan leiden tot depressie en cognitieve problematiek. Aangezien ondervoeding en functieverlies elkaar beïnvloeden en versterken, komen senioren die niet in staat zijn een gezond dieet te volgen in een vicieuze cirkel terecht.

Hoe het werkt

Steeds meer producten die op de markt komen, zijn in staat data te verzamelen en te communiceren met andere apparaten. Het idee achter Cordon Gris is om deze data te combineren en in te zetten om de zelfstandigheid, autonomie en gezondheid van senioren te bevorderen. Door de data op een slimme manier in te zetten, zal het de oudere gebruiker helpen om betere beslissingen te nemen en gezond te eten binnen hun budget. Het slimme systeem zal aanbevelingen doen die variëren van maaltijden tot fysieke activiteit en zo senioren helpen naar een gezonde leefstijl. Via de app, die als basis dient voor het systeem, kunnen gebruikers ook onderling contact houden en bijvoorbeeld afspreken om samen te eten. Het project bouwt voort op al eerder verworven kennis van de verschillende partners en zet in op een sterke bijdrage van veld partijen in de drie landen die deelnemen aan het voorstel: Portugal (R&D + voedselleverancier + eindgebruikers), Verenigd Koninkrijk (voedselleverancier + eindgebruikers) en Nederland (voedselleverancier + eindgebruikers). Het project is gestart in mei 2016 en loopt tot en met april 2018.

 

Bron:
Pereira et al. (2015). Malnutrition among cognitively intact, noncritically ill older adults in the emergency department. Ann Emerg Med.;65(1):85-91.