Partners

Project coördinator

Fraunhofer Portugal (FhP) doet toegepast onderzoek dat de economische ontwikkeling stimuleert en bredere maatschappelijke voordelen biedt. FhP wil graag de levensstandaard van mensen verbeteren, met bijzondere nadruk op ‘het ouder worden en ouderen’. FhP bevordert het gebruik van ICT en effectieve participatie in de informatiemaatschappij van deze doelgroep door het ontwikkelen van intuïtieve, bruikbare en betaalbare technologische oplossingen. Belangrijkste onderzoeksgebieden zijn autonomic computing (zelfbeheer, beheer op afstand van toestellen), information retrieval (integratie van informatie), en HCI (gebruiksvriendelijkheid en user experience design).

Can Cook (CC) is een maatschappelijke onderneming uit het Verenigd Koninkrijk. Zij richten zich op het verbeteren van kennis over voeding en de toegang tot gezonde voeding. De doelgroep is mensen die moeten leven van een beperkt budget. Can Cook verstrekt maaltijden (Meals on Wheels) en spant zich  in om de kwaliteit van deze maaltijden te verbeteren. Onder hun cliënten zijn veel thuiswonende ouderen en ouderen die zorg ontvangen. Can Cook probeert het eetpatroon van kwetsbare ouderen te verbeteren en in het verlengde hiervan eenzaamheid van deze groep te verminderen.

Sonae MC is de detailhandel leider in Portugal met een divers aantal bedrijfssegmenten, die een gevarieerd aanbod van kwalitatief hoogwaardige producten tegen scherpe prijzen aanbieden: Bom Bocado, Bagga (cafetaria / restaurants), Note! (boekhandel / briefpapier), Continente (hypermarkt), Continente en Modelo Continente Bom Dia (convenience supermarkt), Meu Super (franchise supermarkt), Well’s (gezondheid, welzijn en zorg van het oog) en ZU (honden en katten producten en diensten).

Red Ninja Studios (RNS) is een ontwerpbureau op het gebied van technologie. Ze betrekken gebruikers in het ontwerp, van de eerste krabbel van een idee tot en met het lanceren van het product. Ze maken gebruik van een co-creatie aanpak voor het ontwerpen en ontwikkelen van producten. Ze geloven in de kracht van ontwerp en technologie om levens te veranderen met name op sociaal maatschappelijk terrein. In het verleden hebben ze projecten opgezet voor ouderen, jongeren en voor grote bedrijven om energie te besparen. Hun sensortechnologie helpt mensen om langer zelfstandig in hun eigen huis te leven. RNS werkt met een team van deskundigen in Big Data, app ontwikkeling, elektrotechniek, biomedische wetenschap, sensortechnologie, Internet of Things, Smart Cities en machine learning. Daarnaast bezit RNS ook deskundigheid in ontwerp, co-creatie en user experience.

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) is een grote zorgorganisatie uit Lissabon, Portugal. Zij verstrekken zowel medische zorg als services en begeven zich ook op het terrein van onderwijs en cultuur voor kwetsbare doelgroepen. Met het oog op deze doelstellingen beschikt SCML over dienstencentra verspreid over heel Lissabon. Ook voert SCML sociaal-economische studies uit en doet multidisciplinair onderzoek. SCML heeft opleidingscentra, twee ziekenhuizen en werkt samen met alle instanties (nationaal en internationaal), die dezelfde doelen nastreven. Met betrekking tot ondersteunende diensten voor ouderen heeft SCML: 26 dagcentra met 1.167 cliënten; 14 ondersteunende diensten voor thuiszorg met 2.288 cliënten; 13 verzorgingstehuizen met 573 cliënten; en 7 begeleid wonen woningen met 122 cliënten.

De Unie van Katholieke Organisaties van Ouderen (Unie KBO) is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Sinds 1952 behartigt de Unie KBO de belangen van senioren en ontwikkelt diverse activiteiten en diensten, rekening houdend met de behoeften en wensen van verschillende groepen senioren. Unie KBO is een organisatie van mensen van 50 jaar en ouder. De organisatie heeft ongeveer 200.000 leden. Unie KBO houdt zich samen met veel andere organisaties en bedrijven bezig met vraagstukken die senioren beïnvloeden. De nadruk van de activiteiten ligt op drie aspecten: belangenbehartiging, dienstverlening aan de verenigingen en dienstverlening aan individuele leden. Unie KBO behartigt de belangen van ouderen in Nederland op het gebied van gezondheid en zorg, sociaal-economische vraagstukken, huisvesting en mobiliteit, onderwijs en technologie. Unie KBO is lid van AGE Europa (Europees netwerk van ongeveer 165 organisaties van en voor mensen in de leeftijd 50+ die meer dan 30 miljoen ouderen in Europa vertegenwoordigd). Unie KBO was en is betrokken als gebruikersorganisatie in verschillende AAL-projecten.